Jak překonat duševní bariéry při hubnutí

26.04.2023

Hubnutí není jen o dodržování dietního a cvičebního plánu, zahrnuje také překonávání psychických bariér. Tyto mentální bariéry mohou být hlavní překážkou při dosahování cílů v oblasti hubnutí a mohou zahrnovat věci jako nedostatek motivace, negativní sebevyprávění a emocionální jedení. Rozpoznáním a řešením těchto mentálních bariér je však můžete překonat a dosáhnout svých cílů v oblasti hubnutí.

Jednou z největších mentálních překážek při hubnutí je nedostatek motivace. Může být snadné zahájit cestu hubnutí s nadšením, ale jak čas plyne, může být náročné se toho držet. K překonání této bariéry je důležité najít způsoby, jak zůstat motivován. Stanovení konkrétních, dosažitelných cílů a sledování vašeho pokroku vám může pomoci udržet si motivaci. Efektivní může být i to, že se obklopíte lidmi, kteří vás podporují, a odměňujete se za dosažení milníků.

Další mentální bariérou při hubnutí je negativní sebeřeč. Mnoho lidí bojuje s negativními myšlenkami o svém těle ao sobě. To může vést k pocitům pochybností a nízké sebeúcty, což ztěžuje dodržování plánu na hubnutí. K překonání této bariéry je důležité zpochybňovat negativní myšlenky a nahradit je pozitivními afirmacemi. Pomoci může i praktikování soucitu se sebou samým a zaměření se na pokrok a ne na dokonalost.

Emocionální jedení je další častou mentální překážkou při hubnutí. Emocionální jedení je, když lidé jedí, aby se vyrovnali s emocemi, a ne proto, aby uspokojili hlad. K překonání této bariéry je důležité identifikovat spouštěče, které vedou k emocionálnímu jedení, a najít zdravější způsoby, jak se vyrovnat s emocemi, jako je cvičení, zapisování do deníku nebo rozhovor s terapeutem.

Prokrastinace je další mentální překážkou při hubnutí. Mnoho lidí odkládá zahájení své cesty hubnutí nebo odkládá zdravá rozhodnutí. K překonání této bariéry je důležité rozdělit si cíle na hubnutí na menší, zvládnutelné kroky a okamžitě jednat. Stanovení termínu a vypracování plánu může také pomoci překonat prokrastinaci.

Závěrem, hubnutí není jen fyzická cesta, ale zahrnuje také překonávání psychických bariér. Rozpoznání a odstranění těchto překážek je klíčem k dosažení vašich cílů v oblasti hubnutí. Tím, že zůstanete motivováni, zpochybňujete negativní sebevyprávění, identifikujete spouštěče emocionálního jídla a překonáte prokrastinaci, můžete překonat tyto duševní bariéry a dosáhnout svých cílů v oblasti hubnutí. Pamatujte, že pokrok je důležitější než dokonalost a je v pořádku zakopnout a učinit chyby. Buďte k sobě trpěliví a laskaví.


A nezapomínejte že s ADI-PEX půjdou kila dolů ještě rychleji :)