hu-Ako prekonať emocionálne jedenie

2023.02.25

Emocionálne jedenie je bežný problém, ktorý sa vyskytuje, keď jete v reakcii na pocity namiesto fyzického hladu. To môže viesť k prejedaniu a priberaniu na váhe, čo sťažuje dosiahnutie cieľov chudnutia. So správnymi stratégiami a nástrojmi je však možné prekonať emocionálne jedenie.

Prvý krok

Prvým krokom k prekonaniu emocionálneho jedenia je identifikovať spúšťače, ktoré k nemu vedú. Medzi bežné spúšťače patrí stres, nuda, osamelosť a depresia. Pochopením toho, čo spúšťa vaše emocionálne jedenie, môžete začať rozvíjať stratégie, ako sa s týmito spúšťačmi vysporiadať zdravším spôsobom.

Účinná stratégia

Jednou z účinných stratégií na prekonanie emocionálneho jedenia je nájsť alternatívne aktivity, ktoré vás môžu odviesť od vašich emócií. Činnosti, ako je prechádzka, čítanie knihy, počúvanie hudby alebo rozprávanie sa s priateľom, vám môžu pomôcť odpútať sa od jedla a poskytnúť vám zdravé východisko pre zvládanie emócií.

Ďalšou stratégiou je praktizovanie techník všímavosti, ako je meditácia, hlboké dýchanie a joga. Tieto techniky vám môžu pomôcť lepšie si uvedomiť svoje emócie a fyzické vnemy a naučiť sa na ne reagovať zdravým spôsobom.

Stanovenie hraníc

Stanovenie hraníc a vytvorenie prostredia, ktoré podporuje vaše ciele, je nevyhnutné. Ak si napríklad ponecháte vysokokalorické jedlá mimo svojho domova alebo obmedzíte prístup k nim, môžete ľahšie odolať pokušeniu oddávať sa emocionálnemu jedeniu. Tiež si môžete vopred pripraviť zdravé jedlá a občerstvenie, takže je menej pravdepodobné, že siahnete po spracovaných potravinách, keď sa cítite emocionálne.

Je dôležité si uvedomiť, že emocionálne stravovanie je zložitý problém a jeho prekonanie môže chvíľu trvať. Môže to vyžadovať vyhľadanie odbornej pomoci, ako je terapeut alebo registrovaný dietológ, ktorý vám môže pomôcť pochopiť základné príčiny vášho emocionálneho jedenia a vytvoriť plán na jeho zvládnutie.

Záver

Emocionálne jedenie je bežný problém, ktorý môže sťažiť chudnutie. Pochopením svojich spúšťačov a vyvinutím stratégií, ako sa s nimi vysporiadať, je však možné prekonať emocionálne jedenie. Činnosti ako všímavosť, stanovovanie hraníc a vyhľadávanie odbornej pomoci môžu mať veľký vplyv na zvládanie tohto zložitého problému. Pamätajte, že zmena dlhodobých návykov si vyžaduje čas, trpezlivosť a vytrvalosť.

ODPORÚČAME NÁŠ PRODUKT ADI-PEX